Mandagstipset #7: Skriv din egen instruksjonsbok

manual-eivindEn av de store utfordringene i relasjoner er hvor lett det er å anta ting om hverandre uten å sjekke om de stemmer. Vi ender opp med å gå rundt med helt forskjellige oppfatninger om hverandre og ting vi har opplevd. Kanskje en kvinne er frustrert over sin mann fordi han ikke gir uttrykk for sine følelser. Kanskje mannen er redd og frustrert fordi han blir kritisert for sine følelser hver gang han gir uttrykk for dem.

I et slikt tilfelle ønsker kanskje kvinnen en mann som hennes følelser kan “støte mot” slik at hun føler seg sett, elsket og møtt. Mannen, derimot, ønsker kanskje en kvinne som kan støtte ham og elske ham for den han er. Begge ønsker intimitet, men ingen får det fordi de ikke forstår hverandres motivasjoner.

For å hjelpe oss i slike scenarier kan vi skrive en brukerveiledning om oss selv som vi deler med nære venner, livsledsager, familie og kolleger/samarbeidspartnere.

Måten du gjør det på er å skrive to overskrifter “Du kan stole på at jeg…” og “Du kan ikke stole på at jeg…”. I eksempelet over kunne mannen f.eks skrevet “du kan ikke stole på at jeg uttrykker mine følelser når jeg frykter å bli angrepet for dem” og kvinnen “du kan ikke stole på at jeg vil støtte deg før jeg selv har en opplevelse av å bli følelsesmessig sett og møtt”.

Et udrag av min egen instruksjonsbok ser slik ut:

Du kan stole på at jeg…

 • Er lojal mot mine venner
 • Holder mitt ord
 • Er sta
 • Jobber hardt og disiplinert
 • Har et stort hjerte
 • Er perfeksjonist på min hals
 • Ikke stikker av fra konflikt

Du kan ikke stole på at jeg…

 • Spør deg om hjelp når jeg trenger det
 • Lever ut all galskapen jeg kjenner i meg
 • Kommer tidsnok
 • Alltid vet hva jeg vil

Når du kjenner en annens indre virkelighet gjennom en slik instruksjonsbok blir det lettere å godta dem slik de er. Når jeg ofte kommer 5min sent f.eks så er ikke det fordi jeg ønsker å være stygg mot den andre, men fordi vanen utarbeidet seg som en motreaksjon til min fars enorme fokus på å være tidsnok (som ofte førte til stress og massiv tidssløsing). Instruksjonsboken vil tydeliggjøre dette for andre og fungere som døråpner og brobygger. Dessuten er det gøy!

Mitt tips til deg denne uka er derfor å utarbeide denne brukerveiledningen og dele den med dem som står deg nær. Kom gjerne tilbake til den over flere dager slik at du får tid til å fordøye hvem du egentlig er underveis. Jeg kommer til å gjøre det samme selv, for det er en stund siden sist jeg sendte ut en slik.

Lykke til!