Om kommunikasjon og forpliktelse i relasjoner

En ting jeg ser tydeligere og tydeligere er viktigheten av å forplikte seg overfor andre mennesker. Plikt er et ord som ikke klinger så godt, men det er det nærmeste jeg finner i det norske språk nå. Når jeg forplikter meg i en relasjon så stikker jeg ikke av når relasjonen blir utfordrende. Jeg blir ved min venn. Jeg lærer meg å håndtere intensiteten av å stå i møte med ham selv når han utfordrer meg. Dette er skyggearbeid i praksis.

Handshake of friendshipJeg ser gang på gang at når mennesker forlater en relasjon på uryddig vis, uten å møte den andre eller forsøke forstå hvor han kommer fra, så settes en form for kaos fri i verden. Folk begynner å baksnakke hverandre, sette ut rykter, bli redde for å støte på hverandre, få komplikasjoner med å håndtere felles venner etc. Så mye drama! Og alt er fullstendig unødvendig.

Relasjoner kan gå til helvete pga misforståelser eller manglende kommunikasjon. Kanskje tror jeg at jeg kjenner din intensjon og så dømmer jeg deg deretter. Jeg bruker min livserfaring til å tolke din handling, lykkelig uvitende om at din livserfaring ikke likner min. Utenfor min fatteevne er det at din intensjon var en annen enn den jeg antok. Så i stedet for å oppdage noe nytt om meg selv ved å forsøke forstå deg så forlater jeg relasjonen med rettferdig harme og et litt mer kynisk syn på verden.

Det er en høy pris å betale, særlig når alt som måtte til for å oppnå motsatt utfall ville være å spørre “hva var det som skjedde som fikk deg til å handle på den måten?” og så være genuint åpen for svaret.

Når konflikt og uenighet oppstår i relasjoner så har vi følgende valg: Stå i intensiteten med den andre og utforske hva som foregår, eller stikke av.

I det lange løp er dette forskjellen mellom himmel og helvete.

Det er ikke verdt å være den personen som kasserer relasjoner bare fordi en provokasjon oppstår. Det er ikke verdt å være den som flykter fra et medmenneske fordi du har en følelse som du ikke tør å kommunisere. Slik livsførsel gjør verden til et gradvis mørkere og mer truende sted. Slik livsførsel fører til folk som sitter ved kafebord ute av stand til å relatere og bare i stand til å snakke, gjerne negativt, om andre. Det er et fattig liv jeg ikke unner noen, der mennesker som gruppe etterhvert blir sett på med stor skepsis.

Det krever baller å våge å finne den underliggende sannheten i enhver konflikt. Det krever også kommunikasjonstrening. Hvilket er grunnen til at så få gjør det. Men jeg mener det er en av vår tids store utfordringer. Og Circling er metoden som mer enn noe annet kan hjelpe oss til å bli gode på det. En av de mange ting Circling er er en avtale om en midlertidig relasjon som tåler alt som dukker opp. I relasjoner som er så solide at selv det mørke er velkommen er det rom for hurtig vekst. Slike relasjoner blir et fristed der du kan være deg selv 100%. Der kan du vise dine “dårlige sider”, kanskje bli satt på plass, men alltid akseptert.

Så mitt ønske for deg er, om du noen gang skulle kjenne fristelsen til å forlate en relasjon med bakgrunn i antakelser om en annens intensjon – bli. Bli ved din venn, din partner, elsker, far eller mor. Forstå hvem han/hun er. Slik går du fra å være offer for andres handlinger til å bli en voksen som tar sine relasjoner på alvor.

Bevismaterialet for at dette er smart har du allerede i ditt liv: Menneskene du virkelig stoler på, utfordrer og åpner hjertet ditt for er dem du vet tåler en konflikt.

Mandagstipset #7: Skriv din egen instruksjonsbok

manual-eivindEn av de store utfordringene i relasjoner er hvor lett det er å anta ting om hverandre uten å sjekke om de stemmer. Vi ender opp med å gå rundt med helt forskjellige oppfatninger om hverandre og ting vi har opplevd. Kanskje en kvinne er frustrert over sin mann fordi han ikke gir uttrykk for sine følelser. Kanskje mannen er redd og frustrert fordi han blir kritisert for sine følelser hver gang han gir uttrykk for dem.

I et slikt tilfelle ønsker kanskje kvinnen en mann som hennes følelser kan “støte mot” slik at hun føler seg sett, elsket og møtt. Mannen, derimot, ønsker kanskje en kvinne som kan støtte ham og elske ham for den han er. Begge ønsker intimitet, men ingen får det fordi de ikke forstår hverandres motivasjoner.

For å hjelpe oss i slike scenarier kan vi skrive en brukerveiledning om oss selv som vi deler med nære venner, livsledsager, familie og kolleger/samarbeidspartnere.

Måten du gjør det på er å skrive to overskrifter “Du kan stole på at jeg…” og “Du kan ikke stole på at jeg…”. I eksempelet over kunne mannen f.eks skrevet “du kan ikke stole på at jeg uttrykker mine følelser når jeg frykter å bli angrepet for dem” og kvinnen “du kan ikke stole på at jeg vil støtte deg før jeg selv har en opplevelse av å bli følelsesmessig sett og møtt”.

Et udrag av min egen instruksjonsbok ser slik ut:

Du kan stole på at jeg…

 • Er lojal mot mine venner
 • Holder mitt ord
 • Er sta
 • Jobber hardt og disiplinert
 • Har et stort hjerte
 • Er perfeksjonist på min hals
 • Ikke stikker av fra konflikt

Du kan ikke stole på at jeg…

 • Spør deg om hjelp når jeg trenger det
 • Lever ut all galskapen jeg kjenner i meg
 • Kommer tidsnok
 • Alltid vet hva jeg vil

Når du kjenner en annens indre virkelighet gjennom en slik instruksjonsbok blir det lettere å godta dem slik de er. Når jeg ofte kommer 5min sent f.eks så er ikke det fordi jeg ønsker å være stygg mot den andre, men fordi vanen utarbeidet seg som en motreaksjon til min fars enorme fokus på å være tidsnok (som ofte førte til stress og massiv tidssløsing). Instruksjonsboken vil tydeliggjøre dette for andre og fungere som døråpner og brobygger. Dessuten er det gøy!

Mitt tips til deg denne uka er derfor å utarbeide denne brukerveiledningen og dele den med dem som står deg nær. Kom gjerne tilbake til den over flere dager slik at du får tid til å fordøye hvem du egentlig er underveis. Jeg kommer til å gjøre det samme selv, for det er en stund siden sist jeg sendte ut en slik.

Lykke til!

Mandagstipset #4: Kontekst, formål, resultat – å flette det hele sammen

Crossing-the-finish-lineFor å utfordre min evne til å ikke ta struktur altfor tungt kommer mandagstipset denne uken på en tirsdag – og 8 dager for sent. Mer om det senere Winking smile

Jeg har i de to foregående tipsene snakket om viktigheten av å sette en kontekst for møter med mennesker og å bli tydelig overfor seg selv på formålet med møtet. Siste brikke i denne nyttige modellen er resultat: Hva ønsker jeg å oppnå?

Denne modellen er hyppig brukt i Authentic World og den har vist seg svært nyttig for meg ved flere anledninger. Hvordan kan vi bruke modellen i praksis? Vi starter med resultatet og jobber oss bakover. Jeg beskriver resultatet i fortid, som om det allerede har skjedd. Jeg bruker positive formuleringer og beskriver kun ting som er innenfor min kontroll. Dette fungerer dårlig: “Jeg var ikke passiv i møte med de andre festdeltakerne og alle jeg spurte om telefonnummer sa ja.” Dette derimot blir bra: “Jeg tok kontakt med de andre festdeltakerne og spurte om deres kontaktinformasjon da jeg kjente meg kallet til det”. Kanskje kjenner du forskjellen i kroppen din når du leser setningene? Husk – du er ikke begrenset til én setning.

Fra resultat jobber jeg meg bakover i retning av formål. Bruk dette formatet “Mitt formål med å ____ er å _____ ved å ____ slik at ____”. F.eks “Mitt formål med å dra på Kristians fest er å møte nye mennesker ved å innlede samtaler med dem som inspirerer meg slik at jeg kan få deres kontaktinformasjon.”

Kontekst kan du leke med, i dette eksempel kanskje “Vennlig, lyttende nettverksbygger”.

Etter at du har skrevet din KFR kan du bare glemme den. Kom tilbake til den etter at du har vært på festen, møtet eller daten du skulle på og se om det ikke ble slik du planla. Det er ikke nødvendig å tenke på hele din KFR mens du er på festen, men du kan bruke konteksten som en mental trigger når du trenger den. Det er alt du trenger. Resten ligger og jobber i underbevisstheten din.

Lykke til med dette tipset – det har vist seg verdifullt i mitt liv og jeg håper du og får nytte av det.

Video: 3 steg til mellommenneskelig meditasjon

Hei! Jeg kastet kjapt sammen en video om noe jeg brenner for – mellommenneskelig meditasjon.

Jeg sakser fra YouTube-beskrivelsen:

I denne videoen snakker Eivind om 3 steg til mellommenneskelig meditasjon som har endret livet hans. Vi forbinder ofte meditasjon med å sitte stille på en pute og meditere. Og ofte vil mediterende mennesker ha store problemer med å integrere sin tilstedeværelses-praksis og lykksalighetsfølelse i relasjoner. I stedet for å bli en støtte for tilstedeværelse så blir relasjoner en trussel mot den. Meditasjon går da fra å bli en vei inn i livet til å bli en vei vekk fra det. Slik jeg ser det er dette en stor del av grunnen til at mange mennesker i alternativ-miljøet har så store problemer i relasjoner.

Det er tre grunnleggende steg for å gå fra overfladisk datautveksling og inn i et relasjonelt rom der autentisk, kraftfullt, sårbart samvær blir meditasjon så god som noen. Vi opplever bevegelse fra hjernebarken til det limbiske system, tanker forsvinner, kroppen våkner og hele øyeblikket blir sensuelt.

På slutten av videoen beskriver Eivind hvordan slike møter får en kvalitet av noe uendelig mystisk og vakkert, to eller flere mennesker som utforsker Mysteriet sammen.