Innlegg i Oslo Spirituelle Filmklubb

I oktober holdt jeg et innlegg før visningen av Finding Joe i Oslo Spirituelle Filmklubb. Finding Joe er en film om Joseph Campbells arbeid og hans kartlegging av den mytologiske heltereisen. Jeg fikk en utfordring av OSF-styret om å sette denne reisen i kontekst av både den maskuline og den feminine psyken. Foredraget ble mottatt med stor interesse, takknemlighet og også noe provokasjon – hvilket gav meg inntrykk av at materialet treffer en viktig nerve.

Enjoy!

Foredrag om Joseph Campbells “heltereise” i Oslo Spirituelle Filmklubb

joseph-campbellJeg har blitt invitert av de fine folka i Oslo Spirituelle Filmklubb ang morgendagens visning av Finding Joe, en dokumentarfilm om Joseph Campbells mytologiske heltereise. De har bedt meg holde et kort innlegg om filmen, som jeg liker godt, og om heltereisen som konsept, myte og levd liv.

Heltereisen er en viktig arketypisk prosess som jeg i mitt arbeid har forbundet først og fremst med guttens reise til manndom. Joseph Campbell er den mannen som har hatt størst innflytelse på Hollywood og vi har sett mytologien han har beskrevet utstpille seg i utallige filmer som f.eks Star Wars og Ringenes Herre. Frodo og Sams reise til Mordor og hjem igjen er et godt eksempel på denne prosessen og den går som følger:

  1. Separasjon fra det hjemlige
  2. Initiering i en ny og større virkelighet
  3. Returen hjem der gavene og visdommen fra initieringen skal deles

Det spennende med dette foredraget er at jeg har blitt utfordret til å også sette det i en kvinnelig kontekst, noe jeg gleder meg til. Her har jeg mye og lære og hvis du er kvinne håper jeg du vil komme og høre på og fortelle meg hvordan du opplever dette ved bordet på Coco Vika etter visningen.

Jeg er veldig glad for at Finding Joe skal vises for alternativ-miljøet. Heltereisen dreier seg dypest sett om å ta handling i livet og å møte vår frykt i det vi går inn i det ukjente. Alternativmiljøet har en tendens til å leve mye i idealenes verden og litt for lite i gjennomføringens og kraftens verden. Jeg ser derfor på denne visningen som et svært godt tegn.

Stedet er Vika kino og tiden er lørdag 27. oktober kl 13.00. Filmen mener jeg koster kr 50,-  (og forutsetter medlemsskap til kr 50,-)

Hilsen Eivind