Innlegg i Oslo Spirituelle Filmklubb

I oktober holdt jeg et innlegg før visningen av Finding Joe i Oslo Spirituelle Filmklubb. Finding Joe er en film om Joseph Campbells arbeid og hans kartlegging av den mytologiske heltereisen. Jeg fikk en utfordring av OSF-styret om å sette denne reisen i kontekst av både den maskuline og den feminine psyken. Foredraget ble mottatt med stor interesse, takknemlighet og også noe provokasjon – hvilket gav meg inntrykk av at materialet treffer en viktig nerve.

Enjoy!

2 thoughts on “Innlegg i Oslo Spirituelle Filmklubb

  1. Godt observert, Eivind! Mange viktige tanker og modig sagt! Dette blir ikke løst i Stortinget! Man må være villig til å miste sin sosiale omgangskrets! Bare man ikke mister seg selv, og har man mistet seg selv, kan vi finne vår ekte jeg! Godt arbeid videre!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>