Integral feminisme?

Jeg har flyttet til Boulder, Colorado og tilbringer mye tid ved Boulder Integral center.

Integralmiljøet kjennetegnes av et ønske om å se helhetlig på verden – og å anerkjenne den iboende sannheten og verdien i alle bevissthetsnivåer og verdenssyn.

Radikalfeminisme er et av de verdenssyn som jeg har hatt store utfordringer med å se verdien av.

Derfor var det en flott opplevelse å være til stede ved Lauren Barnetts presentasjon forrige mandag. Hun kaller seg en integral feminist og hennes form for feminisme kjennetegnes av at den inkluderer menns utfordringer og perspektiver. Lauren er en flott og klok dame med åpent hjerte. Jeg ble rørt av det hun sa.

Hennes presentasjon er verdt å se.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>