Ekstremfeminisme: Løsningen eller problemet?

kasper_jesper_jonatanJeg har gått noen runder med meg selv før jeg bestemte meg for å skrive denne artikkelen. Grunnen til det er at jeg ønsker å starte en ny samtale mellom menn og kvinner, og at jeg ikke er inspirert av å gå i konflikt lenger.

Jeg har likefullt kommet frem til at jeg ønsker skrive en kort artikkel om ekstremfeminisme. Jeg tror det er viktig å forstå status quo før vi tar steget inn i et nytt paradigme. Jeg ber mine mer sensitive lesere gå varsomt frem. Noe av det dere vil lære om i denne artikkelen kan være traumatiserende for enkelte av dere; jeg er nemlig i ferd med å introdusere dere for en del kvinner som står for ekstreme og destruktive holdninger.

Om du er mann er mitt ønske for deg at du ikke tar utsagnene i diverse videoklipp under til inntekt for eget dårlig selvbilde eller sinne mot kvinner som gruppe. Jeg håper at du i stedet kan finne empati med den smerten som bor i disse kvinnene og ikke ta deg personlig nær av deres meninger.

“Høyreekstreme, kvinneundertrykkende Thorbjørn Egner”

Utgangspunktet for at jeg kom til å skrive om dette var min lesning av kronikken til den svenske teaterregissøren Sofia Jupither i Aftenposten tidligere i dag, der hun hevder at Thorbjørn Egners Kardemomme by er “skadelig for barn” og at stykket forfekter tilnærmet høyreekstreme holdninger og ekstremt gammelmodige kjønnsroller og kvinnesyn. Jeg fant kronikken svært underlig, og fikk en følelse av at det lå sterke ideologiske perspektiver til bunns for hennes argumenter, perspektiver som forvrengte Egners budskap fullstendig.

Sofia virker å være ganske alene i å se dette i Egners elskede fortelling (som jeg selv så på Nationaltheatret før jul uten at jeg så det Sofia så), hvilket kan bety at hele Norges befolkning er hjernevasket eller at Sofia ser ting som ikke er der. Min personlige holdning er at Sofia ser ting som ikke er der og at hele hennes kronikk er reinspikka, paranoid idioti.

En person som ser høyreekstreme holdninger i Kardemomme by må ha en kuriøs evne til å se det overalt. Min erfaring med å jobbe med mennesker og skyggearbeid tilsier at det er fordi hun selv bærer på ekstremistiske holdninger; siden hun ikke er villig til å eie den delen av seg selv som har tendenser i retning det hun kaller høyreekstrem så projiserer hun det i stedet utenfor seg selv. Dette er klassisk skygge-tematikk, slik som vi så ofte finner i ideologisk baserte virkelighetssyn (dette kommer jeg tilbake til lenger ned).

Dette gjør henne ikke til et dårlig menneske, eller en vi skal bli sint på. Men det gjør henne til en uansvarlig kvinne, en som representerer problemet og ikke løsningen.

Dokumentaren “Könskriget”

Jeg ønsker derimot å komplisere ovenstående uttalelser noe – da de kan virke i overkant enkle. Med utgangspunkt i min undring over Sofia Jupithers rare kronikk gravde jeg dypere på Internett, der jeg fant SVT2s dokumentar “Könskriget” fra 2005. Denne dokumentaren i to deler beskriver svensk ekstremfeminisme – og har sikkert vært utdebattert for mange år siden. Den har ingenting med Sofia å gjøre, men den beskriver en mentalitet som jeg ser tegn til hos henne.

Dokumentaren beskriver i korte trekk ROKS, svenskenes krisesentertilbud (et tilbud som i 2005 kun eksisterte for kvinner, hvordan er det nå?), og deres holdninger og ideologi. Organisasjonen settes i dokumentaren i sammenheng med flere historier fra virkeligheten; en av disse forteller om den unge Carolina som ble kidnappet og frarøvet sin frihet av kvinner som led av paranoide vrangforestillinger (de hevdet å være forfulgt av pedofile satanist-menn).

ROKS, forteller dokumentaren, jobber utfra et grunnprinsipp om at det i samfunnet finnes en “kjønnsmaktordning”. Hva betyr det? En kjønnsmaktordning er en grunnhypotese om at alle menn er voldelige og dominerende i sin natur og at vi liker å utøve vold mot kvinner for å opprettholde vår overlegenhet (kjønnsmaktordningen). En talskvinne for ROKS er i et intervju tydelig på at antall menn som er voldelige og som kan utøve voldtekt er i flertall og kun unntaksvis er en mann et fredfullt individ. To unge kvinner deler i samme segment hvor glade de er for at de nå endelig ser at alle menn er voldelige og at de nå ikke har menn i livet sitt lenger (se dette utraget).

Lederen for ROKS er tydelig på at “menn er dyr” (se utdrag) og organisasjonen mener det er meningsløst å tilby voldelige menn hjelp, for deres voldsutøving er ikke uttrykk for et psykologisk problem, men for “kjønnsmaktordningen”. Det pågår en krig iflg ROKS, og de planlegger ikke å legge ned våpnene med det første. Kort oppsummert: For ROKS finnes det ingen gode menn i verden.

I tråd med tanken om mannen som en slags fiendtlig demon er det i ROKS en utbredt ide om at det i Skandinavia og hele verden finnes en mannlig sammensvergelse av pedofile satanister som ofrer kvinner og små barn, henger dem opp på kjøttkroker og kutter dem i små biter (se utdraget). Dette nettverket av pedofile satanister har iflg ROKS infiltrert alle samfunnslag og er en konstant trussel. Dersom du nå reagerer med vantro og tenker at jeg formidler reinspikka fiksjon så er det fordi du enda ikke har sett utdragene jeg har lenket til over. Gjør det nå.

Husk at vi her ikke snakker om en nisje-organisasjon med ekstremister, men Sveriges krisesenter-tilbud, hvis ideologi har klatret til topps i svensk regjering og politikk via minister Margaretha Winberg. Forhåpentlig har forholdene endret seg til det bedre siden den gang.

Se første del av dokumentaren under:


Ideologenes skyggeside

Å beskrive den menneskelige skyggeside har blitt et gjenvendende tema for meg i det siste. Hva er en skygge igjen? Det er en del av oss selv som vi gjennom smertefulle opplevelser i vår oppvekst har undertrykt, forvist til mørke avkroker av vårt menneskesinn, fordi de ikke ble sett på som akseptable da vi var små. Ofte så er sinne en del av en kvinnes skyggeside, sorg en del av en manns (men ettersom den moderne mannen programmeres av feministisk ideologi har mye av mannens sinne også blitt skygge).

Disse undertrykte delene, i et forsøk på å bli gjenintegrert i en voksen menneskepsyke, vil stadig projiseres ut på omverdenen – der f.eks vårt eget undertrykte sinne kan få utslag i ideer om at “alle andre er slemme”. I verste fall kan en slik undertrykking lede til sterke psykologiske lidelser, slik som paranoia (åpenbart utbredt i ROKS).

Vi trenger ikke så forferdelig mye innsikt i menneskepsyken for å innse at de fleste ideologer kjemper mot det de ikke er villig til å se i seg selv. For nevnte ROKS-kvinner er så enorme mengder sinne og hat begravet i dem, antakelig som følge av barndomstraumer (kanskje med dårlige fedre) eller indoktrinering, at de trenger en stor fiende å projisere sin lidelse på. Deres neste skritt er å identifisere de verste mennene i verden før de gjør dem til representanter for det store flertall, som i tilfellet Eva Lundgren (forskeren som profilerer høyt i dokumentaren) og hennes forskning på kristenfundementalistiske menn som skal banke djevelen ut av sin kone (som så gjøres om til representanter for alle menn). Det er ikke det at de mennene de beskriver ikke eksisterer – det er bare det at de utgjør et mikroskopisk mindretall og ikke en overveldende majoritet.

Det spørsmålet jeg sitter igjen med etter dokumentaren er: Hvordan kan en kvinnegruppe som hevder at menn har all makt i verden ikke se selvmotsigelsen i at deres ideologi har infiltrert sveriges høyeste maktorganer og fått så stor politisk aksept at alle andre virkelighetsperspektiver er nærmest bannlyste fra den offentlige debatten? Kan en skygge bli tydeligere enn dette?

Sofia Jupither og ROKS – kvinner med noble intensjoner og høyverdige verdier? Eller forvirrede kvinner som tviholder på en kamp som knapt nok lenger eksisterer i våre samfunn, ja som faktisk går så langt i sin krisemaksimering at de (ROKS, ikke Sofia) benytter seg av uttrykk som “innbyrdes verdenskrig” når de beskriver forholdene mellom menn og kvinner?

Fra “krig” til samarbeid

Mitt ønske for fremtiden er at menn og kvinner innser at livet er grunnleggende utfordrende for oss alle, at det historisk sett har vært både negative og positive sider ved både menns og kvinners kjønnsroller, og at vi nå i stedet for å krige ville være mer tjent med å tilgi, starte vår helbredelse, og gjøre alt vi kan for å ta hverandre tilbake, som lagspillere og ikke som motstandere.

Når jeg ser meningene som uttrykkes i denne dokumentaren og den absurde kronikken til Sofia Jupither lurer jeg på om jeg kanskje er naiv. Men likefullt er det mitt ønske.

24 thoughts on “Ekstremfeminisme: Løsningen eller problemet?

 1. ROKS existerar fortfarande. Det är en stor sammanslutning som organiserar cirka 100 kvinnojourer. Numera finns även SKR, som är en ungefär lika stor organisation för kvinnojourer. SKR bildades som reaktion på dokumentären Könskriget.

  ROKS får statsbidrag för sin verksamhet. Även SKR. Mansjourer kan däremot inte få statliga bidrag.

  Sverige är och har varit ett extremt feministiskt land. Dock är Eva Lundgren norsk – men kanske ingen slump att hon flyttade till Sverige för att få gehör för sina galna idéer.

  • Takk for denne tilleggsinformasjonen, Pelle! Det gleder meg at denne dokumentaren resulterte i at et alternativ til ROKS ble formet.

   Ja, jeg merket at Eva var norsk. Hun hadde bred norsk dialekt med tilfeldige innslag av svensk; pussig kombinasjon :)

 2. Du bör se over din definition på könsmaktsordning. Som debattör framstår du som osaklig när du definierar vedertagna begrepp på egen hand. Det blir oseriöst och drar ner din text. För den intresserade kan nämnas att begreppet kommer från Yvonne Hirdman, en feministisk teoretiker. Närliggande begrepp är genusordning, möjligen också genuskontrakt. Vidare kan också ordet “könsroller” relateras, då könsroller utgår från en inneboende princip i begreppet, nämligen “isärhållandets princip”. Könsrollerna beskriver allas vår (mäns som kvinnors) historiska syn och uppfattning om vad som konstituerar en man och vad som konstituerar en kvinna. Könsrollerna beskriver uppfattningar om skillnader mellan man och kvinna och därmed skillnader i hur de olika könen behandlas.

  Könsmaktsordning/Könsmaktstruktur/Genusordning – är en teori som tar upp att det finns vissa relationer/system som både begränsar och möjliggör maktutövning och inflytande. Den bygger på två principer. Den första är isärhållandet av kvinnor och män, alltså att kvinnor och män generellt är verksamma inom skilda områden både i arbetslivet (olika yrken, sektorer och nivåer) och i hemmet. (Isärhållandet sker också genom definition, dvs språk?) Den andra principen Hirdman pekar på, innebär att män är överordnade och kvinnor är underordnade inom olika områden i samhället. Hirdman tycks mena att män i allmänhet har mer makt än kvinnor men att kvinnor samtidigt kan ha mer makt än män i vissa delar av “genuskontraktet”. Begreppet vi pratar om uttrycker därför “maktobalans”. Denna info är tagen från internet, jag har bara editerat lite i den för att göra det lättfattligt. Jag utger mig inte för att vara kunnig på området, men tillräckligt insatt för att se att du som författare borde kunna förhålla dig mer orienterat och sakligt till ämnena du skriver om. Jag stöttar dig i ditt projekt att leva ett autentiskt liv och utvecklas som människa, men jag anser det problematiskt att det smyger sig in märkliga definitioner och påstånd i dina texter. /Mvh Jasmine.

  • Jeg setter pris på ditt innlegg, Jasmine, og ditt bidrag til å definere begrepet “kjønnsmaktordning” bedre enn jeg selv gjorde.

   Når det er sagt mener jeg min definisjon rimer helt med definisjonen kvinnene i dokumentaren benytter seg av, og at den i denne sammenheng derfor er presis. Har du sett den?

  • Jasmine,

   Det du definierar är genusordning, och det definierar du på ett korrekt sätt (även om jag själv skulle hävda att Hirdman är mer kategorisk vad gäller männens maktövertag).

   Dock kan man inte sätta likhetstecken mellan genusordning och könsmaktsordning. Det senare är en vulgarisering, som mer fått spridning i media än i genusvetenskapen. Och som sådan vulgärbegrepp är definitionen betydligt mer flytande, och jag har sett många journalister och kvinnojours-aktivister använda det på liknande sätt som Eivind. Hans tolkning kan därför inte avfärdas på det förenklade skolbokssätt som du gör.

   • Every word in this piece of work is very clear and your passion for this topic shines. Please continue your work in this area and I hope to see more from you in the future.

   • Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.My site is on .

   • I read ‘The Quiet Woman’ and ‘The Glamour’ years ago and thought they were great. However, Priest has never enjoyed good sales until the last few years. Like John Christopher, I suspect he’s too mainstream for sci-fi readers, whilst other people are put off by the more fantastical elements.

    • If you are going to watch comical videos on the net then I suggest you to pay a visit this website, it consists of actually therefore funny not only movies but also extra intofmarion.

   • Well, I don’t know if (from the Guilty Gear series) counts or not…Also, one of the main characters in is basically FtM trans. (Yes, Princess Waltz is, indeed, an eroge, but it’s a very good one, and there are actually very few sex scenes; I’d be willing to go out on a limb and recommend it here.)

   • Turz, sei un genio!(detto con la voce di Giovanni Muciaccia quando dice "Neil, sei un genio!")Soluzione astuta, ma non sono sicuro che mio padre sia il soggetto giusto a cui fare questo "scherzo" (anche se non è uno scherzo, anzi, è tutta un'altra vita!).Poi ci sono quelli che ODIANO Firefox e AMANO ie… quelli non li capisco… ma ci sono tante cose che non capisco…

   •   Ron: Takk! FÃ¥r ta meg en tur til Tromsø snart igjen =)Det blir i Haag 2013. Event kommer pÃ¥ facebook. Tipper vi blir 40+ norske! Bli med!Klarer jeg Ã¥ trene bra nÃ¥ fra oktober av sÃ¥ høres det morsomt ut. NÃ¥r er fristen for Ã¥ melde seg pÃ¥?

 3. Bra skrivet! Där fick norrmännen ett pikant smakprov av hur vi lever i “feminismens Saudiarabien” som Sverige har kallats. Flertalet partier i det här landet för en politik som tyder på att de tror på det här “genuskontraktet” eller “könsmaktsordningen” eller vad man nu vill kalla den. Så kan det gå! Tag lärdom och var varnade.

  • Jeg håper og tror ikke at det er noen fare for svenske tilstander i norge, Ekvalist. Jeg ser snarere en positiv utvikling (hvilket jeg strengt tatt tror dere har i Sverige og), der mannens rolle og utfordringer i samfunnet i stadig større grad anerkjennes som viktige å belyse.

   Jeg krysser fingrene :)

 4. hoi marion. wat fijn dat jullie het zo leuk hebben gehad. de gezelligheid straalt er echt af. leuk dat we een beetje mee konden genieten. je bent wel gemist hoor in blogland. je leuke reacties worden erg op prijs gesteld.geniet nog maar lekker na. en groetjes aan je moeder.groetjes lieke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>