Alternativbevegelsens skyggeside

I denne artikkelen vil jeg, inspirert av jungianer Robert Moores arbeid, kort redegjøre for mitt syn på alternativbevegelsen og transformasjonen den må gjennomgå for å bli en virkelig effektiv pådriver for den nye tidsalderen den selv mener nettopp er påbegynt. Jeg vil også nevne hva jeg mener er alternativbevegelsens gaver til samfunnet. Jeg vil gjøre dette i lys av Robert Moores foredrag Archetypal Images of the Magician and the Lover. Dr Moore har en unik evne til å sette ord på de tingene jeg føler, men ikke alltid har språk for og det er i takknemlighet til han at jeg deler denne artikkelen med dere.

Egoet og arketyper

For å komme til hovedpoenget mitt om alternativbevegelsen, en løst definert gruppering som jeg har stått med ett ben inni og ett ben utenfor i en årrekke, ønsker jeg først å introdusere dere for an av nøkkelinnsiktene til Dr Moore. For å gjøre det må jeg først gi en kort innføring i arketyper. Arketyper er psykologiske energier/potensialer som lever i det kollektive ubevisste (som beskrevet av Carl Jung). De representerer menneskehetens psykologiske DNA og er slik upersonlige (det kollektiv er upersonlig) og for “store” til at de skal ta direkte bolig i enkeltmennesker. Snarere må vi sørge for å ha et bevisst forhold til dem, men samtidig ha en sunn distanse til dem – slik at vi kan benytte oss av deres livgivende energier uten å bli slukt av dem.

GustaveDore-satanDr Moore har funnet at det ut av det arketypiske kan eksplodere et arketypisk hovmod, en slags stormannsgalskap – “grandiosity” på engelsk, og at dette kan skje gjennom alle de arketypiske portene han har beskrevet i sitt arbeid (Monark, Kriger, Magiker, Elsker). En sunn ego-struktur forhindrer elegant slike “eksplosjoner” og fasiliterer flyten av den arketypisk energien slik at den virker livgivende i stedet for destruktiv.

Arketypisk energi, mener Dr Moore, er “radioaktiv” i sin natur og vårt ego blir skadet av “bestråling” hvis det kommer for nær (det sunne ego vet å holde avstand). Den psykologiske geiger-telleren løper nå løpsk i det ego-strukturen gradvis erstattes av en arketypisk bedrager (“imposter”). Vi har nå en “arketypisk possession”, ikke ulikt det den katolske kirke forbinder med satanisk besettelse (Satan er forbundet med Magiker-arketypen).

Arketyper er altså enormt kraftfulle og er ikke til å leke med. Sunn jobbing med arketyper dreier seg ikke om å bli en arketype, men å bygge ego-struktur som kan fasilitere arketypisk energi på en moden måte, slik at det verken blir for mye (inflasjon) eller for lite (deflasjon) i psyken. Dessverre er alternativbevegelsen ofte negativt innstilt til ego samtidig som den gjerne leker med arketyper som om de var kosebamser, hvilket er en farlig kombinasjon jeg vil komme tilbake til.

Et arketypisk eksempel: Adolf Hitler

adolf_hitler_painting3Mange kjenner ikke disse tankene, så la meg presisere dem ytterligere gjennom et eksempel jeg liker godt: Adolf Hitler. Jeg pleier å bruke Hitler som eksempel, for dynamikkene jeg nettopp beskrev blir så tydelige med han. Her har vi en mann som ble dypt traumatisert i sin barndom takket være en ekstremt autoritær far og som aldri fikk anledning til å utvikle et sunt, individuert ego.

På et tidspunkt, jeg vet ikke når, begynte Hitler å uttrykke seg kreativt gjennom sin kunst. Psykologisk sett må Hitler ha vært desperat etter å få uttrykke denne delen av seg selv; traumatiserte mennesker, minner Dr Moore oss om, kan bruke kunst som de stabiliserende rammene for en selv-struktur som er i ferd med å kollapse. Kunst blir, for å bruke en enkel metafor, som tauet som er surret rundt karosseriet for å hindre at bilen detter fra hverandre. Det er ikke uten grunn at så mange dyktige kunstnere var plagede sjeler – deres kunst ble deres redning og bare gjennom deres kunst hadde de nok psykologisk stabilitet til å overleve (hvilket gjorde kunsten til et absolutt imperativ som de var villig til å ofre alt for).

Vi kan derfor si med stor grad av sikkerhet at kunsten var et sted Hitler kunne gå for å finne psykologisk stabilitet. Men Hitler mistet sin kunst da hans søknad på kunstskole i Wien ble avvist. Det er i denne perioden jeg mistenker at den arketypiske “radioaktiviteten” slukte Hitlers ego-struktur for godt og forvandlet han til en sadisitisk, manipulerende tyrann. De som tror at Hitler gjorde det han gjorde fordi han hadde et stort ego forstår menneskepsyken dårlig. Han ble i stand til grusomheter fordi hans ego var fullstendig smadret av arketypisk energi.

Van Gogh kuttet av seg øret, Munch malte Skrik, Hitler drepte millioner og forsøkte å erobre en hel verden. (se mer av Adolf Hitlers kunst)

New Age og fornektelse av smerte

Det er ikke hver dag Adolf Hitler og alternativ-bevegelsen nevnes i samme artikkel og kanskje har du allerede satt kaffen i halsen. Før jeg går videre vil jeg derfor nevne at jeg ser på alternativbevegelsen som en lite homogen gruppe mennesker, der vi finner alt fra fantastiske, modne og pasjonerte mennesker til svært ustabile sjeler med dype traumer og vrengebilder av egen fortreffelighet. Jeg vil videre i denne artikkelen bruke “New Age”-begrepet for å beskrive denne bevegelsen, selv om jeg er usikker på om de strengt tatt er synonyme. Du er fri til å oversette dette slik det passer deg. Og hvis du ser på deg selv som medlem av alternativbevegelsen og ikke kjenner igjen deg selv i beskrivelsene jeg nå kommer med, så trenger du ikke føle deg truffet.

New Age har bidratt med svært gode ting til vårt samfunn; særlig, er jeg skjønt enig med Dr Moore om, et fokus på ritualer og transformasjon. Dette er enormt viktige bidrag og i en tid der det mytologiske fundamentet for vår eksistens nesten er utslettet fra vår bevissthet er det ting vi desperat trenger mer av.

Problemet med alternativbevegelsen er at den fokuserer uforholdsmessig mye på “lys og kjærlighet” uten å anerkjenne livets mørkere realiteter; den klarer ikke å se verden som et sted der det eksisterer ondskap, meningsløs lidelse og psykologisk skygge. I alternativbevegelsen ses disse tingene generelt som en forvrengning av en grunnleggende positiv virkelighet som vi kan lære oss å se når vi er tilstrekkelig åndelig utviklet (som om Jesus ikke hadde vondt på korset fordi han hadde “Kristusbevissthet”). Negative ting eksisterer altså ikke, men er kun en feiloppfatning av virkeligheten. Dette er en østlig inspirert tanke som mennesker i alternativbevegelsen ofte misbruker på det groveste. Det er “koselig” å tenke slik , men i møte med Nazi-tyskland eller Bashar al-Assad er slike tanker lite verdt.

På grunn av en slik utbredt misbruk av filosofi om ikke-dualisme har alternativbevegelsen store problemer med å innse hvor fæl verden faktisk kan være. Det er i samme håndvending den mister sin respekt for arketypiske energier. Det er som om arketyper var et sett med fine, glansede kort fra Doreen Virtue som jeg kan legge under puten min og underholde meg selv med.

Alternativbevegelsens naivitet

En enormt viktig ting som jeg tar med meg fra Robert Moores foredrag – og som virkelig er rene ord for penga – er hans observasjon av livskriser og dens effekt på mennesker. Sanne spirituelle gjennombrudd skjer sjelden utenfor konteksten av en krise og mange er de som har hatt en krise, fått et blikk av “the numinous” (som best kan beskrives som en slags guddommelig energi) og deretter bestemt seg for at de nærmest er opplyste. Dette er mennesker som har hatt en åndelig opplevelse og som deretter tror at de er sjamaner som ikke trenger noe ytterligere undervisning eller rammer for deres nyervervede innsikt.

Slike mennesker tror de har utviklet en mestring i relasjon med det spirituelle, mens realiteten for svært mange er at de åndelig sett er i startgropa. For åndelig modenhet dreier seg ikke bare om å ha “kontakt oppover” – det dreier seg også om å ha kontakt nedover og innover. New Age-mennesker er, snarere enn å være opplyste, ofte individer som simpelthen forsøker å bli normalt velfungerende mennesker, men som – fordi de er dypt traumatiserte – gjør det hele om til noe spesielt. Denne følelsen av å være spesiell stammer fra den enormt forføreriske kvaliteten arketypisk energi har på det umodne ego. Slik kan vi, dersom vi er tilstrekkelig såret, lokkes til å bli værende midt i en arketypisk utveltning, helt uvitende om at vår ego-struktur er i ferd med å bli fortært. Når vår ego-struktur er ferdig fortært går vi ut i verden og tror at vi har enorm visdom å dele, mens vi i virkeligheten har blitt ekstremt usunne mennesker med katastrofal mangel på selvinnsikt.

icarusSlike mennesker mister evnen til å skjønne at de kan skade andre fra dette stedet. De tenker bare at de er fantastiske og at andre er heldige som får være sammen med dem. De er som Ikarus som vil bli ett med Solen. Det er fra et slikt sted at traumatiserte mennesker i alternativbevegelsen kan se en person som har en svært fremskreden kreft i øynene og si ting som “dette har du skapt selv – antakelig for å lære noe viktig” (noe som kan være delvis sant, men det er et overgrep å formidle dette med hovmod og selvfølgelighet til en lidende person).

I verste fall, har jeg blitt betrodd av venner, kan de tro at de kan vekke døde til live; når en arketype har overtatt et menneske har det en tendens til å tilskrive seg selv nærmest guddommelige evner. Og slik blir faktisk det eneste som skiller de mest traumatiserte folka i alternativbevegelsen fra gjerningsmenn i skolemassakre (som ser på seg selv som guddommelige overmennesker) den arketypiske kvadranten som besettelsen skjer igjennom (Elsker vs Kriger). Som jeg sier – dette er ikke til å spøke med.

Jeg beskriver her ekstreme tilfeller for å gjøre mitt poeng tydelig. Og mange er vi som kanskje har hatt snev av dette. Jeg har hatt det selv, og det er nok enda ikke helt borte – det er en livslang reise for oss alle.

Arketypiske besettelse

Den arketypen som alternativbevegelsen uttrykker i størst grad er Elskeren. For å gjøre det tydelig hva det er vi snakker om her vil jeg derfor ta for meg hvordan en arketypisk besettelse i Elsker-kvadranten kommer til uttrykk i New Age.

En person som er besatt av Elsker-arketypen har så mye “kjærlighet” at han elsker alle. Men i virkeligheten bryr han seg ikke, for kjærlighet fordrer en viss grad av lojalitet og disiplin og vedkommende er ikke interessert i det – for han elsker alle og derfor ingen. Kjærlighet for han er å følge flyten og å gjøre det som kjennes godt til enhver tid. Dette fører til at han har masse uforpliktende relasjoner, men ingen dype, sunne og fullt ut menneskelige.

En slik bevissthet fører i verste fall til at grupper/individer møtes og uttrykker enorm kjærlighet for hverandre der og da, men når de skiller lag har de null kjærlig kontakt til neste gang de helt tilfeldig møtes på en eller annen workshop eller event. Den ene dagen kan du få hele livshistorien og et hav av kjærlighet, den neste er de borte fra livet ditt og du ser dem aldri igjen.

Dette er ikke i seg selv så problematisk hvis det ligger en tydelighet i kommunikasjonen, men en “normalt sunn person” vil forvente at en slik utveksling betyr noe. Modenhet fordrer at vedkommende som har behov for å velte hele hjertet sitt over en annen gjør det klart at “dette betyr ikke at jeg vil ha noen dypere kontakt med deg, bare at jeg trenger deg til å holde meg på denne måten akkurat nå”. Å gjøre dette eksplisitt er vanskelig for mange, for det krever en bevegelse “nedover” i stedet for oppover, og det går på tvers av New Age-idealet. Men manglende vilje til å gjøre det er hjerteløst og innebærer en bruk og kast mentalitet av medmennesker som kan bidra til tristhet, skuffelse og ensomhet i andre.

Ned på jorden

Det skjer mye bra i Alternativ-Norge. Jeg synes det er bedre at vi har alternativbevegelsen enn at vi er den foruten. Det er en undring og nysgjerrighet hos alternative mennesker som er svært verdifull. Men bevegelsens store fokus på å transcendere det menneskelige peker på en smerte som ikke har blitt håndtert.

For å gjøre alternativbevegelsen om til en virkelig velfungerende sosial drivkraft er den tjent med å lære seg en uttrykksform som ikke får Trygve Hegnar til å komme hjerteinfarktet nær hver gang den åpner kjeften. Sånn ca 50% av gangene er mer passende Winking smile Jeg fleiper kun delvis; det er noe med alternativbevegelsens behov for å være så annerledes, og i sannhet så “mye bedre enn”, som må røskes opp ved roten. Enhver person som møter verden med en ubevisst holdning av “jeg er bedre enn deg” på ett eller annet plan har en begynnende arketypisk inflasjon i seg.

jordenDe færreste New Age-folk vil innrømme at de tenker slik, for det strider med “lys og kjærlighet”-idealene, men det er nå en gang slik skyggesider kommer til uttrykk; vedkommende er ikke klar over egen oppførsel og tankesett. (Jeg vil nevne: Når vi er oss holdningen bevisst er saken en annen – da kan vi holde vår smerte med medfølelse og slik skape trygg avstand til den arketypiske energien.)

Jeg synes det er på tide at alternativbevegelsen tar sin arketypiske skygge på alvor. Hvordan jobber man med en slik? Enhver arketypisk inflasjon fordrer bedre ego-struktur; for de fleste i alternativbevegelsen dreier dette seg om å lære seg å sette grenser, kommunisere tydelig, tåle å kjenne smerte i seg selv og andre, innse livets begrensninger, utarbeide disiplin, integritet og lojalitet, gjøre det rette i stedet for det som bare kjennes bra, bli verdistyrt og ikke følelsesstyrt. Vi må nå møtes i autentisk fellesskap og der være sårbart og kraftfullt til stede med hverandre i våre feil og mangler – i stedet for å late som om vi er spirituelle mestre.

Som en person med lang fartstid innen Buddhisme slår det meg at kuren jeg bestiller grunnleggende sett dreier seg om å omfavne Buddhas første edle sannhet: Det finnes lidelse. De fleste som praktiserer spiritualitet i dagens Norge vil starte med den høyeste Vajrayana-tantra. Det er det som er “kult”, er det ikke? Og så glemmer vi helt den enkleste og mest primitive teaching av dem alle – det finnes lidelse.

Det finnes lidelse folkens. Meningsløs lidelse. Lidelse uten håp. Det finnes også ondskap. Det finnes skygge. Og det finnes en vei som går ned i stedet for opp – og for alle som har brukt sitt liv på å gro vinger for å fly nærme solen så er mitt ønske for dere at de detter av. Ja, hovmodets tid er virkelig forbi. Og det gjelder i høyeste grad også meg selv.

For all del, lys og kjærlighet er utvilsomt vidunderlige ting. Og det er når vi tør å bli jordnære og autentiske individer med et klart bilde av egne begrensninger at vi finner oss selv og kan transformere høye idealer til levd liv. Det gledelige er: Jeg ser allerede tegn til endring. Og jeg ønsker selv å bidra til den med arbeidet vårt i Authentic World Norway.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>